top of page
עובדים במטבח

שירותים במסגרת סל השיקום

תעסוקה

החשיבות הרבה של תעסוקה ופרנסה מוכרת וידועה ומקבלת ביטוי נוסף כאשר מדובר במתמודדים נפגעי נפש. תעסוקה ופרנסה מגדילים את שביעות הרצון ואת הדימוי העצמי של המתמודד ושוברים את מעגל העוני והתלות. יש בכך כדי לתרום לביטחון העצמי ולהעצמת המתמודד בדרך להשתלבותו בקהילה ובקרב האוכלוסייה הכללית.
בנוסף לכך, תעסוקה מאפשרת, בין היתר, הזדמנות ליצירת קשרים חברתיים ולפיתוח המיומנויות הבין אישיות.


תעסוקה נתמכת
ליווי מקצועי בתהליך החיפוש והשילוב בעבודה בשוק החופשי בתנאים המתאימים לרצונותיו, יכולתו ולכישרונותיו של המתמודד.
במסגרת זו נעשה שילוב במקומות עבודה רגילים ובשכר רגיל, למעט מקרים מסוימים בהם יכולת העבודה מופחתת.

קראו עוד על שירות תעסוקה נתמכת ב"דרך חדשה"

יזמות עסקית
ליווי מקצועי בהקמת ו/או קידום עסק עצמאי, אשר נוסד ביוזמתו ומבחירתו של המתמודד. במסגרת הליווי ניתנים כלים לניהול העסק מבחינה תפעולית, כלכלית וחשבונאית מול רשויות המס השונות.

קראו עוד על שירות יזמות עסקית ב"דרך חדשה"

 

תעסוקה מעברית

תעסוקה מעברית היא מסגרת תעסוקתית לתרגול והתנסות בהיבטים השונים של עולם העבודה עבור מתמודדים העוברים מתעסוקה מוגנת לתעסוקה בשוק החופשי. התרגול נעשה באופן הדרגתי ותוך ליווי צמוד.

קראו עוד על שירות תעסוקה מעברית ב"דרך חדשה"

מפעל מוגן
מסגרת תעסוקה שיקומית מוגנת למתמודדים נפגעי נפש הפועלת בתנאים מוגנים ובליווי צמוד של צוות מקצועי. המסגרת מאפשרת למתמודד לתרגל מיומנויות תעסוקתיות ולעבוד בהתאם לכישוריו ויכולתו.

מועדון תעסוקתי
מסגרת טרום תעסוקתית, המשלבת פעילות חברתית, לימודית, והקנית מיומנויות תעסוקתיות. מיועד למתמודדים נפגעי נפש המתקשים להשתלב במסגרות תעסוקה אחרות.

 

 

דיור

דיור שיקומי בקהילה - השירות ניתן לדיירים המתגוררים בדירות שבבעלותם, הגרים בשכירות הממומנת באופן עצמאי מטעם החברות המשכנות, או דירות המופעלות ע"י עמותות. הדיירים מתגוררים בקהילה, מתפקדים באופן עצמאי, אך זקוקים להדרכה וליווי.

שירותי הדיור הנתמך ניתנים ברמות שונות של תדירות בהתאם לצורך וניתנים באמצעות צוות מלווה הכולל עו"ס ומדריך שיקום.


שירותי סומכות
שירות "סומכות" המוצע לאנשים המתגוררים בקהילה (לא בדיור שיקומי) במטרה לסייע בהתארגנות, ניהול משק בית, היגיינה אישית וסביבתית, קניות וכו'. השירות ניתן לתקופה מוגבלת (חצי שנה) בהיקף של עד 4 שעות שבועיות.

הוסטל כוללני
השירות נועד לשמש כמסגרת תומכת לנפגעי הנפש המתגוררים בקהילה, אך זקוקים לתמיכה וליווי מוגבר בהוסטל הכוללני.
ישנו שירות של רופא פסיכיאטר ואחות, וכן תכנית תעסוקתית כגון ריפוי בעיסוק.


הוסטל רגיל
השירות נועד לשמש כמסגרת תומכת לנפגעי נפש המתגוררים בקהילה. הדיירים מגלים עצמאות ברוב תחומי החיים. עובדים בקהילה. לדיירים יכולת לבצע קניות ולהכין ארוחות תוך הדרכה של אנשי הצוות. הוסטל משולב - הוסטל בו, מתגוררים דיירים אשר זקוקים להוסטל כוללני או להוסטל מתוגבר. חלק מהדיירים יוצאים לתעסוקת חוץ ולחלק תכנית יום במסגרת ההוסטל.

חברה ופנאי

שירותי התמיכה החברתית הינם חלק אינטגראלי של תוכנית השיקום של מתמודדים החיים בקהילה. מטרת השירותים היא לתמוך בהשתלבות האדם בסביבתו בהתאם לצרכיו, מטרותיו ורצונותיו, להפחית את הבדידות החברתית של האדם ולהרחיב את היכולת לקיים יחסי גומלין עם הזולת.

שירותי חונכות
מטרת השרות של "חונכות שיקומית" היא לסייע בפיתוח קשרים חברתיים, העשרת תחום החברה והפנאי, והעצמה.

מועדון חברתי
מיועדים לבילוי שעות הפנאי, למתן הזדמנות ליצירת קשרים חברתיים ולהרחבת המעגל החברתי. ליצירת פעילויות משותפות של חברים.

תוכנית "עמיתים"
פרויקט משותף של משרד הבריאות והחברת למתנ"סים אשר מטרתו לסייע למתמודדים נפגעי נפש להשתלב בחוגים, תכניות העשרה ובפעילויות השונות של המתנ"סים.

 

 

השכלה

השלמת השכלה
שירות שיקום של השלמת השכלה נועד לסייע למתמודדים להשלים את השכלתם וזאת בהתאם לכישוריהם ורצונותיהם, כדי לממש יכולות לימודיות ולקדם את שילובם בקהילה.

במסגרת תכנית זו ניתן סיוע בהפניה ובמימון למסלולי הלימוד הבאים:

  1. תעודת גמר תיכונית, 12 שנות לימוד

  2. השלמת בגרויות

  3. אולפנים – לימוד עברית באולפן שלב א' ושלב ב'

  4. קורס הכרת המחשב – ברמת יח' לימוד אחת

  5. תוכניות תהילה – תעודה ללומד המבוגר

 

ניתנת אפשרות ללמידה בשילוב בכיתות רגילות או בקבוצות ייחודיות למשתקמים.
תכנית הלימודים מותאמת למתמודד וניתנת תמיכה על ידי המלווים בכל אזור.

 

חונכות אקדמאית
תוכנית זו נותנת מענה לסטודנטים מתמודדים. התוכנית מקנה אמצעים לחיזוק מיומנויות למידה בסיסיות, ותמיכה מקצועית בהתנהלות בסביבה האקדמית. השירות ניתן באמצעות חונכות אישית.

 

 

טיפולי שיניים

נפגעי נפש אשר קיבלו על כך אישור מטעם ועדת השיקום האזורית, מקבלים טיפולי שיניים בעלות מופחתת משמעותית במרפאות שיניים אשר נמצאות בהסדר עם משרד הבריאות.

bottom of page