top of page
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
רבי
בית מדרש

בית המדרש נועד לספק מענה תעסוקתי מותאם לאוכלוסייה של מתמודדים עם משבר נפשי ואשר זכאים לסל שיקום, מהמגזר החרדי והדתי.


המשתתפים בפרויקט זוכים למסגרת יומיומית אשר תואמת את הרקע התרבותי שלהם בלימודים תורניים.
דרך ההשתתפות בפרויקט, מתרגלים המשתתפים לא רק לימודי תורה, אלא גם מיומנויות של התמדה ועבודה בצוות. מיומנויות אלה, משפרות את איכות החיים שלהם ואף עשויות להגביר את האפשרות לשילוב בתעסוקה למי שיחפוץ בכך בהמשך.


תכנית הלימוד כוללת שיעורי גמרא, הלכה, חסידות ופרשת שבוע. התכנים מועברים ע"י המלמד הרב דוד שוורץ. את הפרויקט מנהל זיו קרן - רכז תחום חרדים בארגון ומלווה בקביעות ע"י עו"ס ענת גילקמן. 
מסגרת הלימוד בבית המדרש מותאמת עבור המתמודדים הן בדרך הגשת החומר הנלמד והן מבחינת הליווי ותהליך השיקום.

bottom of page