• Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
dsc_1344_optimized.jpg

שירות תעסוקה מעברית נועד לסייע למקבלי שירות להשתלב בקצב מותאם בתחילת דרכם בשוק העבודה או במעבר ממסגרות תעסוקה מוגנות לתעסוקה בשוק החופשי ביחסי עובד- מעביד. 


מטרת השירות היא פיתוח מסוגלות תעסוקתית ועזרה בהתגברות על חששות וחסמים בהשתלבות עצמאית בתעסוקה בליווי מוגבר.


מקבלי השירות והמעסיקים מלווים באופן רציף ע"י מדריך שיקום תעסוקתי.


התכנית מתאימה למתמודדים ללא ניסיון בעבודה בשוק החופשי או כמעבר ויציאה ממפעל מוגן.