• Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
Painting

גלריית אמנים

dsc_0781_optimized.jpg
גלרית האמנים ״פרי עץ הדעת״

גלרית "פרי עץ הדעת" נפתחה כבר ב־2008 כעסק שמנוהל ומתופעל כולו על ידי מקבלי שירות, אנשים אשר חוו משבר נפשי וזכאים לסל שיקום, ומשמש במה להצגה ולמכירת יצירותיהם באופן ראוי ומכובד.


הגלריה ממוקמת בקריית האמנים בעיר העתיקה של צפת ומשתלבת בין שאר גלריות האמנים הייחודיות והאופייניות, אותם פוקדים המוני תיירים מדי שנה.