top of page

שיקום תעסוקתי בשיתוף עם ביטוח לאומי

אנחנו ב"דרך חדשה" שמחים להנגיש את המידע העדכני ביותר הקיים כיום וללוות אנשים שחוו משבר נפשי וזכאים לשיקום תעסוקתי בבואם לממש את הזכויות הניתנות להם מטעם המדינה.

 

ביטוח לאומי מציע לזכאים אפשרויות לרכישת מקצוע בסבסוד משמעותי. בדף זה תוכלו לקרוא על כך.

Holding Hands

תנאי הזכאות
זכאי/ת מי שוועדה רפואית של הביטוח הלאומי קבעה לו/ה לפחות 20% נכות, והוא עומד בתנאים המפורטים כאן.

 

גיבוש תוכנית שיקום
תוכנית השיקום מסייעת להשתלב בשוק העבודה בהקדם. יחד עם עובד/ת השיקום מטעם ביטוח לאומי תגובש תוכנית השיקום המתאימה ביותר, תוך התייחסות לכישורים, ליכולות וכן למידת היישום התוכנית בשוק העבודה. למידע נוסף לחצו כאן.

תכנית לימוד והכשרה מקצועית

משך , אופי, מיקום הלימודים יקבעו בהתאם לכישורים, אחוזי הנכות, המגבלות הרפואיות והמקצוע שנבחר, בסיומם תעודת מקצועית מוכרת או תואר אקדמי. למידע נוסף בנושא היקף ומשך התוכנית.

תשלום דמי שיקום ותשלומים נוספים

מי שאושרה לו/ה תוכנית שיקום עשוי/ה להיות זכאי/ת למימון תשלומי שיקום שונים, לפרטים נוספים לחצו כאן.

 

הגשת התביעה
להתחלת תהליך הגשת התביעה, יש למלא את הטופס הבא : טופס תביעה למתן שיקום מקצועי או באתר הביטוח לאומי - מילוי התביעה באתר. לפרטים נוספים לחצו כאן.

שילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלות

תהליך הליווי והשיקום כולל אבחון, הכשרה מקצועית על פי הכישורים, הנטיות והמגבלות של האדם. מידע נוסף בנושא השתלבות בעבודה לחצו כאן.

 

שירות מתנדבים

סיוע בהגשת תביעה, הנגשת ידע והסברים. לפעולות נוספות לחצו כאן

תוכניות השיקום המקצועי מותאמת באופן אישי וכוללת נושאים שונים, לפרטים נוספים לחצו כאן.

שיקום מקצועי לאנשים עם מוגבלות על פי חוק נכות כללית

bottom of page